Regulamin

Szanowni Państwo, będziemy wdzięczni za współpracę w zakresie przestrzegania zasad opisanych w Ogólnych Warunków Uczestnictwa (dalej OWU), co zapewni Państwu bezpieczny i spokojny wypoczynek.

Ogólne warunki uczestnictwa

 1. Zawarcie umowy

  1. Telefoniczne lub pocztą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji i wpłata zadatku oznacza zawarcie umowy i akceptację oferty Pokoje gościnne Amber oraz OWU.

  2. Zawierając umowę o świadczenie usług noclegowych wyrażają jednocześnie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym do kontaktowania się z Państwem w sprawie świadczenia usług jw.

 2. Warunki płatności

  1. Ceny świadczeń dla Gości są cenami umownymi i obejmują podatek VAT.

  2. Warunkiem rezerwacji wypoczynku jest wpłata uzgodnionego zadatku przelewem lub przekazem w terminie 3 dni od telefonicznej /elektronicznej rezerwacji.

  3. W przypadku braku wpłaty zadatku, rezerwację uznaje się za nieważną (po wcześniejszym kontakcie z klientem).

  4. W razie rezygnacji z pobytu zadatek przepada.

  5. Prosimy Gości o uregulowanie całkowitego kosztu pobytu (pomniejszonego
   o zadatek) w dniu przyjazdu. 

 3. Postanowienia różne

  1. Doba hotelowa rozpoczyna się o 14:00, a kończy o 10:00.

  2. Goście proszeni są o zachowanie ciszy nocnej od godz.22.00 do 7.00 rano oraz zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących BHP
   i przeciwpożarowych.

  3. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie pokoi/domku do godz. 22:00.

  4. Przekazanie i zdanie pokoju/domku następuje w obecności właściciela lub osoby do tego upoważnionej.

  5. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości.

  6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione
   w pokojach/domkach przedmioty wartościowe i pieniądze .

  7. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju/domku.

  8. Zabrania się palenia tytoniu w pokojach/domkach. Prosimy o korzystanie
   z miejsca wyznaczonego do palenia lub na zewnątrz.

  9. Dzieci mogą korzystać z urządzeń przeznaczonych do zabaw pod opieką dorosłych.

  10. Nie zezwalamy na pobyt w naszym obiekcie zwierząt domowych.

Dziękujemy za współpracę i życzymy miłego wypoczynku.